Financiële begroting

Financiële positie

Begrotingsbeeld 2022

De begroting 2022 is een financiële vertaling van de uitgangspunten 2022 en de ontvangen meicirculaire 2021. Ten opzichte van de actualisatie van de begroting 2021 hebben zich de volgende ontwikkelingen voorgedaan (bedragen x € 1 miljoen):

Stand begroting na actualisatie

2,3 N

Loonontwikkeling

2,2 N

Prijsontwikkeling

1,3 N

Tariefstijgingen belastingen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen

0,6 V

Autonome ontwikkelingen

4,8 V

Overig

0,4 V

2,3 V

TOTAAL BEGROTING 2022

-

Toelichting bestaand beleid

Loon- en prijsontwikkeling
De loon- en prijsontwikkelingen zijn toegepast conform de uitgangspunten van de begroting en leiden tot een nadeel van € 3,5 miljoen. De lonen zijn met 1,83% gestegen, de prijzen met 0,8%. Conform de geldende afspraken leidt dit ook tot een hogere belastingopbrengst van € 0,6 miljoen.

Openstaand dossier: CAO onderhandelingen
Er is bij het opstellen van deze begroting nog geen zicht op een nieuwe gemeente CAO. In maart 2021 werd het overleg stilgelegd, omdat het bod van de werkgevers volgens de bonden nog ver onder de maat is. Dat bod bestond uit een loonsverhoging van 0,5 procent per 1 april en een eenmalige uitkering van € 300 bruto. Ook bieden de werkgevers een vergoeding van € 2 per dag dat thuis gewerkt wordt. Rekening houdend met de financiële situatie van gemeenten hebben de bonden hun looneis bijgesteld van 3,5 naar 2,75 procent en stellen zij een eenmalige uitkering van € 200 netto voor, voor iedereen die in fysiek contact met burgers komt. De werkgever gaat hier niet in mee. De nieuwe CAO zal gelden per 1 januari 2021.

Voor de cao-ontwikkelingen in de periode januari 2021 t/m december 2022 hebben wij rekening gehouden met een loonstijging van :
1,5% per 1 mei 2021
1,5% per 1 januari 2022

Autonoom

Het totale voordeel van de autonome ontwikkelingen bedraagt € 4,8 miljoen, samengevat komt dit neer op:

  • Implementatie nieuw financieel systeem en applicatie Burgerzaken      € 0,7 miljoen N
  • Saldo inkomsten BUIG en uitkeringskosten            € 0,4 miljoen N
  • Stijging aantal uitkeringen, hierdoor hogere uitvoeringskosten      € 0,4 miljoen N
  • Hogere aantal plaatsingen met loonkosten subsidie, hierdoor hogere

kosten                           € 0,3 miljoen N

  • Algemene uitkering                     € 6,7 miljoen V
  • Aframen stelposten                     € 0,3 miljoen N
Deze pagina is gebouwd op 09/27/2021 09:34:07 met de export van 09/23/2021 13:29:59